Hướng dẫn sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh

0

Hướng dẫn sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh

Sau khi quá trình thi công lắp đặt dự án kho lạnh bảo quản kết thúc, vấn đề sử dụng đúng quy trình, chức năng của tủ điện điều khiển kho lạnh đạt yêu cầu luôn là vấn đề đau đầu với người sử dụng. Quá trình điều khiển đúng quy trình chạy máy và điều khiển nhiệt độ kho lạnh thực ra rất đơn giản, chúng tôi xin hướng dẫn cách sử dụng điều khiển tủ điện kho lạnh như sau:

Cài đặt các chức năng trên tủ điện kho lạnh: Ấn giữ nút Set trong khoảng 5 ÷10 s, khi đó màn hình sẽ hiện thị các chức năng và thông số từ F1 ÷ F6. Ví dụ cài nhiệt độ từ – 10°C đến -20°C như sau:

Chức năng Thiết lập Đơn vị Mặc định
F1 Nhiệt độ giới hạn trên (cài đặt nhiệt độ chạy máy) F2 – 50 ° C -10
F2 Nhiệt độ giới hạn dưới (cài đặt nhiệt độ dừng máy) – 40 – F1 ° C -20
F3 Nhiệt độ hiệu chuẩn – 5 – 5 ° C 0
F4 Xả đá chu kỳ 0 – 9, Timing rã đông bị hủy bỏ khi F5 được thiết lập là “0” giờ 4
F5 Xả đá thời gian 0 – 50, SetValue là 0 để hủy bỏ báo động min 20
F6 Quá temp. giới hạn báo động 0 – 50, báo động được hủy bỏ khi F6 được thiết lập là “0” ° C 20
Hướng dẫn sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh

Hướng dẫn sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh

Có thể bạn quan tâm: Yếu tố ảnh hưởng và cách tiết kiệm điện năng tiêu thụ của kho lạnh

1 . Cách thay đổi giá trị thông số cài đặt:

Khi máy đang ở trạng thái làm việc bình thường, bấm và giữ “Set” hơn 4 giây để nhập vào chế độ tham số thay đổi , và đèn LED hiển thị ” HC” . Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn mã tham số mong muốn , sau đó nhấn “Set” để xác nhận mục tham số mong muốn, bằng cách nhấn cả hai “Set” và ▲ hoặc ▼ , khi đấy đèn LED hiển thị giá trị cài đặt. Nếu không có hoạt động trong vòng 4 giây, hệ thống sẽ lưu các giá trị tham số sửa đổi và trở lại hiển thị trạng thái bình thường.

Lưu ý: màn hình LED ” Er ” Nếu có một lỗi trong quá trình bộ nhớ dữ liệu , và hệ thống trở về trạng thái hiển thị bình thường sau 3 giây.

2 . Cách phục hồi dữ liệu hệ thống:

Sau khi có điện , điều khiển kiểm tra thông số cài đặt . Màn hình LED ” Er ” khi thoát lỗi, sau đó nhấn phím bất kỳ sẽ khôi phục lại các thông số cài đặt mặc định.

Chức năng Thiết lập Đơn vị Mặc định
HC Chế độ làm việc H-C ( Heating  – refrigerating) ~ C
D Giới hạn chênh lệch nhiệt độ 1-15 ° C 5
LS Giới hạn nhiệt độ dưới -40-SP ° C -20
HS Giới hạn nhiệt độ trên Sp-99 ° C -10
CA Tùy chỉnh nhiệt độ -7 – 7 ° C 0
PT Thời gian trễ máy nén 0 – 7 min 1
SP Giới hạn nhiệt độ chạy máy LS~HS ° C -20

Xem các dự án sử dụng mẫu tủ điện điều khiển kho lạnh tại đây

Hướng dẫn sử dụng tủ điện

Sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh

Sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh

Hướng dẫn sử dụng tủ điện điều khiển kho lạnh
4.42 (88.33%) 12 votes

Comments are closed.