Anh Kim Huyn Young – P.GĐ CTy Teahana

0

” Hệ thống kho lạnh được lắp đặt cẩn thận, phong cách làm việc rất giống doanh nghiệp Hàn Quốc của chúng tôi, xin cảm ơn!”

Anh Kim Huyn Young – P.GĐ CTy Teahana
3.31 (66.25%) 16 votes